Elektroniczna skrzynka podawcza - Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą  (/crqg4398yz/SkrytkaESP) na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres kancelaria.kwplublin@lu.policja.gov.pl . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w punkcie 1.
 3. Złożenie dokumentów w godzinach od 7.30 do 15.30 na Biurze Przepustek Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie  przy ul. Gabriela Narutowicza 73 w Lublinie, na następujących nośnikach danych:
 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • ODS, ODT
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 12.02.2018
Data modyfikacji : 20.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wojciechowska
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Andrzej Fijołek Zespół Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
młodszy aspirant Krzysztof Martirosjan
do góry