Informacja o umorzeniach należności - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o umorzeniach należności

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w artykule 60 punkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

Rok 2024

W drugim kwartale 2024 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wydał 1 (jedną) decyzję umarzającą, na kwotę 145,00 zł (sto czterdzieści pięć złotych 00/100).

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 t.j., z późn. zm.).


W pierwszym kwartale 2024 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wydał 2 (dwie) decyzje umarzające, na łączną kwotę 255,00 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), przy czym jedna decyzja dotyczy umorzenia kwoty 110,00  zł z dniem 31.12.2024 roku.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 t.j., z późn. zm.).


 

 

Rok 2023

W czwartym kwartale 2023 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 t.j., z późn. zm.).


W trzecim kwartale 2023 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 t.j., z późn. zm.).


W drugi kwartale 2023 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 t.j., z późn. zm.).


W pierwszym kwartale 2023 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 t.j., z późn. zm.).


Rok 2022

W IV kwartale 2022 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 t.j., z późn. zm.).

 

W III kwartale 2022 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 t.j., z późn. zm.).

 

W II kwartale 2022 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie  wydał decyzji umarzających.

W pierwszym kwartale 2022 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 t.j., z późn. zm.).

 

Rok 2021

W czwartym kwartale 2021 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 t.j., z późn. zm.).

W trzecim kwartale 2021 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 t.j., z późn. zm.).

W drugim kwartale 2021 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie  wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 t.j.).

W pierwszym kwartale 2021 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 t.j.).

 

Rok 2020

W czwartym kwartale 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 t.j.późn. zm.).

W trzecim kwartale 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 t.j. z późn. zm.).

W drugim kwartale 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 t.j. z późn. zm.).

W pierwszym kwartale 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.


Podstawa prawna:


art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 t.j. z późn. zm.).Rok 2019

W czwartym kwartale 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.


Podstawa prawna:

art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 t.j. z późn. zm.).

W trzecim kwartale 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:


art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 t.j. z późn. zm.).

W drugim kwartale 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wydał 2 (dwie) decyzje umarzające na łączną kwotę 580,00 zł (pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

Podstawa prawna:


art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 t.j.).

W pierwszym kwartale 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wydał 1 (jedną) decyzję umarzającą na kwotę 580,00 zł (pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

Podstawa prawna:


art. 64 ust.pkt 2) lit. a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 t.j., z późn. zm.).

 

Rok 2018

W czwartym kwartale 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:


art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 56 ust.pkt 1, art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1,  art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 t.j., z późn. zm.).

W trzecim kwartale 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nie wydał decyzji umarzających.

Podstawa prawna:


art. 64 ust.pkt 1 w związku z art. 56 ust.pkt 1, art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 t.j., z późn. zm.).

W drugim kwartale 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wydał 9 (dziewięć) decyzji umarzających, na kwotę 14.315,20 zł (czternaście tysięcy trzysta piętnaście złotych 20/100).

Podstawa prawna:


art. 64 ust.pkt 1 w związku z art. 56 ust.pkt 1, art. 64 ust.1 pkt 2 lit a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz 2077 t.j., zpóźn. zm..).

W pierwszym kwartale 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wydał 12 (dwanaście) decyzji umarzających, na kwotę 27.703,53 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzy złote 53/100).

Podstawa prawna:


art. 64 ust.pkt 1 w związku z art. 56 ust.pkt 1, art. 64 ust.pkt 2 lit a), art. 60 pkt 7, art. 61 ust.pkt 1, art. 64 ust. 4, art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 t.j.).

Metryczka

Data wytworzenia : 11.10.2019
Data publikacji : 11.10.2019
Data modyfikacji : 04.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Maj
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry