Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - Kierownictwo - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE

mł. insp. Tomasz Gil

p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE

mł. insp. Olgierd Oleksiak

p.o. ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE

insp. Robert Michna

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE

Włodzimierz Pietroń


WYDZIAŁ FINANSÓW

GŁÓWNA KSIĘGOWA - Beata Łazowska

NACZELNIK - Edyta Zuzańska-Kowal

WYDZIAŁ KONTROLI

NACZELNIK - mł. insp. Krzysztof Ciołek

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Michał Grzesiuk

WYDZIAŁ KADR i SZKOLENIA

NACZELNIK - mł. insp. Katarzyna Węgrzyn

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Joanna Poziomkowska

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

NACZELNIK - mł. insp. Renata Laszczka-Rusek

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Anita Gumulska

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

NACZELNIK -  mł. insp. Monika Woźniak

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Piotr Matysiak

WYDZIAŁ KRYMINALNY

NACZELNIK - mł. insp. Paweł Duszak

ZASTĘPCA NACZELNIKA - nadkom. Justyna Ciurlik

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Rafał Gruszecki

WYDZIAŁ POSZUKIWAŃ I IDENTYFIKACJI OSÓB

NACZELNIK - podinsp. Piotr Rusiński

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

NACZELNIK  - mł. insp. Kamil Musiński

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Artur Poleszak

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Aureliusz Hałas

WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO

NACZELNIK - mł. insp. Adam Mateńko

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Paweł Pochodyła

WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ

NACZELNIK - mł. insp. Jarosław Malec

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

NACZELNIK - mł. insp. Bożena Lorek

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Dariusz Szewczuk

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Artur Sowiński

WYDZIAŁ PREWENCJI

NACZELNIK - nadkom. Dorota Gil

WYDZIAŁ KONWOJOWY

NACZELNIK - mł. insp. Mirosław Aftyka

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Michał Kontapka

SZTAB POLICJI

NACZELNIK - podinsp. Piotr Wolak

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp.Tomasz Leszcz

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

NACZELNIK - podinsp. Daniel Czarnecki

ZASTĘPCA NACZELNIKA - podinsp. Leszek Wilczyński

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

NACZELNIK - mł. insp. Jacek Deptuś

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA

NACZELNIK - Dorian Olszewski

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Barbara Wróbel

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

NACZELNIK - Renata Gienc - Romanek

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Renata Majkut

WYDZIAŁ TRANSPORTU

NACZELNIK - podinsp. Grzegorz Słomka

ZASTĘPCA NACZELNIKA -podinsp. Marek Roczeń

WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

NACZELNIK - mł. insp. Jarosław Kostek

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Michał Król

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE

DOWÓDCA - insp. Roman Leszcz

ZASTĘPCA DOWÓDCY - mł. insp. Mariusz Charchuła

ZASTĘPCA DOWÓDCY - nadkom. Mirosław Błaszczak

SAMODZIELNY PODODDZIAŁ KONTRTERRORYSTYCZNY POLICJI W LUBLINIE

DOWÓDCA - nadkom. Piotr Chołyk

ZASTĘPCA DOWÓDCY - kom. Grzegorz Wilk

SEKCJA PSYCHOLOGÓW

KIEROWNIK - podinsp Katarzyna Stec

SEKCJA  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KIEROWNIK - Sławomir Wójcik

ZESPÓŁ PRAWNY

RADCA PRAWNY - Magdalena Gnutek – Jedenak

ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE DO SPRAW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA - podinsp. Edyta Naja

ZESPÓŁ OCHRONY PRACY

STARSZY SPECJALISTA - Angelika Szalast

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Krystyna Dziwulska

 

 

 

 

 

  

Metryczka

Data wytworzenia : 01.01.2021
Data publikacji : 01.01.2021
Data modyfikacji : 03.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Jusiak
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry