Obowiązek informacyjny - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 32c pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 ze zm.) podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Komeda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20 – 019 Lublin informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, podczas realizacji czynności związanych ze stosowaniem urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące do kontroli ładunków, przesyłek i bagażu, nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników i osób z ogółu ludności.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona przez jednostkę organizacyjną działalność w zakresie narażenia nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Komeda Wojewódzka Policji w Lublinie informuje również, że prowadzona działalność związana z narażeniem, nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Metryczka

Data wytworzenia : 13.04.2023
Data publikacji : 14.04.2023
Data modyfikacji : 14.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Wawiórko
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry