Informacje ogólne - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje ogólne

Zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, o którym mowa w art. 39 ww. ustawy można kierować na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

ulica Gabriela Narutowicza 73,

20 – 019 Lublin

lub

adres e-mail: bip.kwp@lu.policja.gov.pl

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien zawierać:

  • nazwę podmiotu zobowiązanego,
  • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
  • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki  ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane oraz źródło udostępniania lub przekazania,
  • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
  • wskazanie: sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w  art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 08.12.2021
Data publikacji : 08.12.2021
Data modyfikacji : 09.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot

Nawigacja

do góry