Przyjmowanie i załatwianie spraw - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz Decyzja nr 231/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 12 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych. Aby zapoznać się z treścią wymienionej decyzji należy kliknąć w link:Decyzja nr 231/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 12 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych (2,2 MB, PDF)

Metryczka

Data wytworzenia : 08.01.2020
Data publikacji : 09.01.2020
Data modyfikacji : 02.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Kotowska
Osoba udostępniająca informację:
podinsp. Marlena Dudkowska-Kot Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry