Sprawozdania finansowe - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2023 roku

 

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2022 rokuBilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2021 roku

 

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2020 roku

 

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2019 roku

 

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2018 roku

Metryczka

Data wytworzenia : 04.05.2023
Data publikacji : 05.05.2023
Data modyfikacji : 16.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry