Struktura organizacyjna - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Zakres nadzoru Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie został uregulowany Decyzją numer 182/2024 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 03 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zadań między Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie a I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz Zastępcami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, upoważnienia ich do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz ustalania zastępstw na czas nieobecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE BEZPOŚREDNIO NADZORUJE:

I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE NADZORUJE:

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE NADZORUJE:

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE NADZORUJE:

 

 

 


Metryczka

Data publikacji : 19.03.2007
Data modyfikacji : 21.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Kotowska
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podkomisarz Justyna Pliszczyńska
do góry